Značaj dečje igre

Igra je prirodna, instiktivna aktivnost deteta u kojoj se prožima učenje i zadovoljstvo. Najbitniji deo dana u životu deteta je posvećeno igri. Deca se u toku svog odrastanja igraju s različitim igračkama na različite načine, a to utiče na rast i razvoj.

Igra je nesto lično, pa je . . .

Dečji razvoj kroz crtež

Najslobodniji, najspontaniji i najkomunikativniji način izražavanja kod dece predstavlja crtež. Zastupljen je na svakom mestu, u svako vreme, i predstavlja lepotu, zadovoljstvo, igru i radost detetovog izražavanja . . .

Šta je razvojna diskalkulija?

Diskalkulija je teškoća koja se manifestuje u otežanom savladavanju izvođenja računskih radnji . . .

Kako pomoći deci sa razvojnim poremećajima

Tretman koji se primenjuje kod razvojnih poremećaja dece… . . .