Emocionalne osobine maloletnih delinkvenata

Maloletni delikventi su emocionalno nezrele osobe koje se odlikuju nemogućnošću kontrole emocija u odnosu na socijalne zahteve. Maloletni delikventi bi hteli da odmah ostvare ono što žele i nisu u stanju da odlože svoje zahteve. U životu, emocionalno nezreli maloletni delikventi samo žele zadovoljstvo i traumatski reaguju na većinu stvarnih situacija koje deluju frustraciono.

Za . . .

Zajedničko vežbanje roditelja i dece

Ovaj oblik aktivnosti pruža široku mogućnost odraslima, posebno roditeljima da preko zajedničke igre i vežbanjabolje upoznaju svoje dete, njegove sposobnosti i da sistematski doprinose njegovom harmoničnom rastu i razvoju.Sistematsko vežbanje sa decom značajno utiče na zdrav rast i razvoj.Putem odabranih vežbi, tj. kretanjem, utičemo na celokupni psihofizički razvoj, na zdravlje deteta.Zajedničko vežbanje roditelja i dece . . .

Roditelji o darovitoj deci i mladima

Porodica, roditelji i njihov uticaj na decu obavezno su postali predmet različitih istraživanja koja obuhvataju široku lepezu važnih pitanja i problema. Budući da vaspitanje u porodici predstavlja dug i složen proces, utvrđivanje uloge i uticaja porodice i roditelja na podizanje i vaspitanje dece i mladih, često znači veliku nepoznanicu ili niz nepoznanica koje zahtevaju bržljivo . . .

Značaj porodice za razvoj deteta

Od velikog je značaja za dete kao ličnost da živi i odrasta u porodici u kojoj postoje oba roditelja i da ti isti roditelji vole i na pravilan način ,,podižu“ svoje dete.To se ogleda u vaspitanju, ishrani i j0š mnogo toga. Veoma veliki uticaj na kasniji, odnosno budući život deteta ima to da li . . .

Saradnja sa roditeljima

Roditelji mogu voditi kućni portfolio svoga deteta, koji mogu da daju na uvid vaspitačima ili stručnim saradnicima, kako bi zajedno došli do najboljeg rešenja u razvoju i napredovanju njihovog deteta… . . .