Psihomotorna darovitost

Sportski talenat se ispoljava kroz razne sportske discipline i obuhvata snagu, finu motornu kontrolu, fleksibilnost i td. . . .

Sport u prirodi

Sportom se nazivaju takmičenja koja su najčešće u sveri fizičkih aktivnosti, ali postoje i sportovi koji nisu vezani za fizičku aktivnost, kao na primer šah. Neki od razloga za bavljenjem sportom mogu biti razonoda, razvijanje tela, poboljšanje aktivnosti, takmičarki duh kao i finasijska dobit.

Sport može biti takmičarskog ili slobodnog karaktera.

Takmičarski karater je kada . . .