Koji faktori utiču na mentalno zdravlje

Pročitajte nešto o faktorima koji direktno ili posredno doprinose pojavi raznih mentalnih simptoma… . . .