Statistika, april 2011

Sve je tu… . . .

Poštovani kolega Kiš,

zapravo, želeo sam da vam se svima zahvalim… . . .

Šta je blog?

Najčešće blog predstavlja lični dnevnik na Internetu… . . .

Računari u v-o radu

Ovaj tekst daje osnovna uputstva studentima koji su izabrali Računare u v – o radu kao izborni predmet . . .