Sprave i njihovo korišćenje

Sprave se koriste kao prepreka u hodanju, trčanju, provlačenju, penjanju, skakanju, kotrljanju, kolutanju i drugim aktivnostima i igrama.U radu sa predškolskom decom koristimo sledeće sprave:

Švedski sanduk se sastoji od više drvenih okvira i tapaciranog poklopca.Kroz ramove švedskog sanduka može se provlačiti četvoronoške, ležeći i uspravno; oko njih se može trčati, hodati, poskakivati, puzati.Slaganjem više . . .